Arvoisa jälleenmyyjä,

Tuotteemme Cavo-polkupyörän lamppu (15-241) EAN: 7332440766929, joka on ollut myynnissä vuosina 2020-2023 on todettu TUKES:in testeissä puutteelliseksi. Tuote voi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Tämän vuoksi vedämme kaikki jäljellä olevat kappaleet pois markkinoilta. Lisäksi pyydämme loppuasiakkaita hävittämään tuotteen tai palauttamaan sen ostopaikkaan. Tuote on poistettava myynnistä ja palautettava meille.

Toimintaohjeet jälleenmyyjille

 • Mahdolliset myynnissä tai varastossa olevat tuotteet tulee poistaa välittömästi myynnistä. 
 • Pyydämme teitä informoimaan  mahdollisia muita jakelijoita, joille olette toimittaneet kyseistä tuotetta.
 • Mikäli teillä on tiedot tuotteen ostaneista loppuasiakkaista, pyydämme teitä kontaktoimaan heidät ja palauttamaan tuotteen teille.
 • Loppuasiakkaita neuvotaan palauttamaan tuote siihen myymällään, mistä se on hankittu.
 • Tuotteen hinta hyvitetään loppuasiakkaalle palautustilanteessa.
 • Kerätkää teille palautuneet laitteet ja palauttakaa osoitteeseen Duell Bike-Center, Kaskimäenkatu 7, 33900 Tampere. Teemme näistä teille kertahyvityksen palautuksen käsittelyn jälkeen.

 

Kiitämme yhteistyöstä ja pahoittelemme tästä teille aiheutavaa haittaa.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu@powerfactory.fi

puh: 0201 222 555

  

Kära återförsäljare,

Vår produkt CAVO cykellampa (15-241) EAN: 7332440766929, som har varit till försäljning mellan 2020 och 2023, har visat sig vara defekt enligt tester. Produkten kan orsaka risk för elektriska stötar. Därför drar vi tillbaka alla återstående enheter från marknaden. Dessutom ber vi slutkunderna att göra sig av med produkten eller returnera den till inköpsstället. Produkten måste tas bort från försäljning och returneras till oss.

Instruktioner för återförsäljare

 • Alla produkter som är till salu eller i lager måste omedelbart tas bort från försäljningen. 
 • Vänligen informera alla andra distributörer som du har levererat produkten till.
 • Om ni har information på de slutkunderna som köpt produkten, ber vi dig kontakta dem och be dem returnera produkten till er.
 • Slutkunder uppmanas att återlämna produkten till den butik där den köptes.
 • Produktens pris kommer att återbetalas till slutkunden vid returnering.
 • Samla ihop de produkter som returnerats till er och returnera dem till oss, Duell Bike-Center, Kaskimäenkatu 7, 33900 Tampere, Finland. Vi ger er en återbetalning efter att ha behandlat returneringen.

Tack för ditt samarbete och vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka.

För mer information:

asiakaspalvelu@powerfactory.fi

puh: 0201 222 555