PowerFactoryn asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietotuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

PowerFactory Nordic Oy Ab (Jatkossa "PowerFactory")
Y-tunnus: 2204249-8 
Kaskimäenkatu 7, 33900 TAMPERE

 

2. Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö

Juha-Pekka Huikuri
Puhelin: +358 40 4190939
Sähköposti: juha-pekka.huikuri ( at ) powerfactory.fi

 

3. Rekisterin nimi

PowerFactoryn asiakkuuteen perustuva  asiakasrekisteri (”PowerFactoryn asiakasrekisteri”)

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Asiakkuuden hallinnointiin ja ylläpitoon
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, seuraamiseen ja arkistointiin
 • Palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen
 • Kohdennetun markkinoinnin tuottamiseen
 • Paremman asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen tarjoamiseen

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja asiakasnumero
 • Yrityksen yhteyshenkilön tai yhteyshenkilöiden etu- ja sukunimi sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Yrityksen osoite- ja yhteystiedot (myynti-, toimitus- ja laskutusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä kotimaa)
 • Emme tallenna henkilötunnuksia missään tapauksissa
 • Ostoshistoria, muun muassa tilatut tuotteet, mukaan lukien toimitustiedot
 • Maksuhistoria 
 • Verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana (anonymoitu)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietojen ainoa lähde on käyttäjä itse tai hänen edustamansa yritys.

Suoratoimitustilauksissa saamme asiakkailtamme kuluttaja-asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron, mutta emme muodosta näistä tiedoista kuluttaja-asiakasrekisteriä tai hyödynnä tietoa millään muulla tavalla kuin tarvittaessa tilauksen toimituksen seurantaa varten. Asiakastietoa tarvitaan vain tuotteen tai tuotteiden toimittamiseksi loppukäyttäjälle saakka.

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Sähköpostimarkkinointia varten sähköpostiosoite voidaan siirtää MailChimp -uutiskirjejärjestelmään jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Muita henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojaus ja sijainti

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Kun rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että asiakasrekistereihin on pääsy vain PowerFactoryn työntekijöillä, joiden on tarvetta käsitellä asiakastietoja, kuten esimerkiksi myynnin, johdon ja markkinoinnin henkilökunnalla. 

Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti sekä luottamuksellisesti ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus asiakasdatan kaikenlaisen käsittelyn osalta.

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevia tietoja voidaan muokata tai poistaa PowerFactoryn järjestelmistä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä kirjoitetut henkilötiedot tai vaatia niiden muokkaamista tai poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli kuukauden kuluessa.

 

10. Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakastietoja vain asiakassuhteen ajan. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien täyttämiseksi, kuten kirjanpitolain noudattamiseksi.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

PowerFactory kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Mikäli huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.